Edit
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

 Các tiêu chuẩn phổ biến về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19.

Các tiêu chuẩn phổ biến về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn này được xây dựng, viện dẫn dựa trên các tiêu chuẩn phổ biến sau:

 • Tiêu chuẩn ANSI AAMI PB 70:2012 Hiệu suất rào cản chất lỏng và phân loại
  quần áo bảo hộ và khăn trải dự định sử dụng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe (Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in health care facilities).
 • Tiêu chuẩn ISO 22609 Quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân truyền nhiễm –
  Khẩu trang y tế – Phương pháp thử khả năng chống thâm nhập của máu tổng hợp.
 • Tiêu chuẩn ASTM F1670 / F1671 M-13 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn
  về tính kháng xâm nhập của vật liệu quần áo bảo hộ đối với mầm bệnh truyền qua máu, sử dụng hệ thống xét nghiệm xâm nhập thể thực khuẩn Phi-X174 (Phi-X174 Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Blood-Borne Pathogens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration as a Test System1).
 • Tiêu chuẩn EN 14126 Bộ quần áo bảo hộ -Yêu cầu về hiệu suất và phương
  pháp thử đối với quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân lây nhiễm (Protective clothing
 • Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents).
 • Tiêu chuẩn AAMI TIR 11:2005 Lựa chọn và sử dụng quần áo bảo hộ và khăn
  trải phẫu thuật trong các cơ sở y tế.
 • Tiêu chuẩn BS EN 13795-3:2019 Khăn trải, trang phục bảo hộ cách ly dùng
  trong y tế phẫu thuật và trang phục sạch không khí sử dụng cho bệnh nhân, đội ngũ
  lâm sàng và trang thiết bị – Phần 3: Yêu cầu hiệu năng và các mức hiệu năng.
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 găng khám bệnh sử
  dụng 1 lần.
 • Tiêu chuẩn EN 166/2002 Thiết bị bảo vệ mắt – Yêu cầu kỹ thuật (Personal
  eye protection – Specifications).
 • Danh mục các thiết bị bảo vệ cá nhân của WHO về kiểm soát nhiễm trùng và
  phòng ngừa (WHO list of Personal Protective Equipment for Infection and Prevention Control).
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế thông thường.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8389-2:2010 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.
 • Tiêu chuẩn EN 149 : 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D; NIOSH-42C FR84.
 • Tiêu chuẩn EN 14683 : 2019 Khẩu trang y tế – Yêu cầu riêng và phương pháp
  thử (Medical face masks – Requirements and test methods)
 • Tiêu chuẩn EN ISO 11737-1.
 • Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
  ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi
  rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh