Edit
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

Tuyển dụng

Leader Marketing Mô tả công việc – Chạy quảng cáo cho trung tâm anh ngữ giao tiếp – Biết thiết kế hình ảnh video , chụp ảnh được càng tốt – lên các chiến dịch chạy theo độ tuổi, tiếp…