Edit
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

 Thông báo pháp lý

Thông báo pháp lý

Các thông tin, hướng dẫn đăng tải trên trang web này được cung cấp như một hướng dẫn chung và do vậy không nên được sử dụng thay thế cho tư vấn chính thức. VietTakara luôn cố gắng duy trì…

 Chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật:

1. Mục đích và phạm vi thu nhập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên VietTakara bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng và của Nhà Bán Hàng (“Thành Viên”).…

 Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ 1. Hướng dẫn sử dụng WebsiteKhi truy cập vào website VietTakara, khách hàng phải có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ…