Edit
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

 Chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật:

1. Mục đích và phạm vi thu nhập

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên VietTakara bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng và của Nhà Bán Hàng (“Thành Viên”). Đây là các thông tin mà VietTakara yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để VietTakara liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và quyền lợi của Nhà Bán Hàng.
  • Đối với Thành Viên là khách hàng, trong quá trình mua và đặt hàng tại VietTakara , VietTakara chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
  • Đối với Thành Viên là Nhà Bán Hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ, VietTakara yêu cầu Nhà Bán Hàng cung cấp thông tin, bao gồm: tên và địa chỉ trụ sở của Nhà Bán Hàng; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế của Nhà Bán Hàng, số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Viettakara sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
  • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại VietTakara .
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: VietTakara có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu VietTakara thực hiện việc này.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên VietTakara cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VietTakara . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.