Edit
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

 HƯỚNG DẪN THU THẬP NƯỚC BỌT

HƯỚNG DẪN THU THẬP NƯỚC BỌT

Không ăn, uông, hut thuôc la, nhai keo cao su,
đanh răng, hay dung thuôc suc họng it nhât 30 phut
trươc khi lây mâu.

1. Mở ống đựng đã được cấp sẵn.
2. Di chuyển lưỡi bên trong họng của quý vị, để giúp
nước bọt tích tụ lại trong họng
3. Để miệng vào đầu mở của ống và nhổ toàn bộ nước
bọt ứ trong miệng vào trong ống.
4. Lập lại việc lăn cuộn lưỡi trong miệng, cho đến khi thu thập được tối thiểu 2 mL nước bọt vào ống đựng mẫu, khoảng phân nửa phần vạch ml, vạch sẵn trên ống.

Lượng nước bọt quý vị thu thập phải được cỡ số lượng trong hình chụp này

• Đậy nắp trở lại cho đúng vị trí và văn chăt.
• Đăt ông chưa mâu nươc bot vao trong tui nhưa chuyên dụng đưng mẫu xét nghiêm. Xin quý vị vui lòng kiểm tra để chắc chắn là túi được hàn kín