Hiring Position

Send CV to email: info@viettakara.com

Email subject: Full Name - Vacancy

Nhân Viên Kinh Doanh

Địa điểm: Hồ Chí Minh Mức lương: 7-8 triệu

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: Hồ Chí Minh Mức lương: 8 - 10 triệu

Nhân Viên Vận Hành Máy

Địa điểm: Hồ Chí Minh Mức lương: 15 Triệu

Nhân Viên Quản Trị Website

Địa điểm: Hồ Chí Minh Mức lương: 10 Triệu

Nhân Viên SEO

Địa điểm: Hồ Chí Minh Mức lương: 10 triệu

Phiên Dịch Viên

Địa điểm: Hồ Chí Minh Mức lương: 7 Triệu