Chỉnh sửa
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

Khăn lau kháng khuẩn

Khăn lau kháng khuẩn: 1 cuộn 34x45cm x 100 khăn 55 gsm = 140k xài cả năm. Thùng 6 cuộn x 120k/cuộn lấy nguyên thùng. Tính hiệu quả sử dụng và tính kinh tế rất tốt. Vừa sạch vừa tiện vừa rẻ.

Mô tả

viVI