Edit
Viettakara logo

About VietTakara

VietTakara is a manufacturer of masks and equipment to produce masks with the best price and quality in Vietnam.

CONTACT

 XÉT NGHIỆM COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasophary ngeal)

XÉT NGHIỆM COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasophary ngeal)

XÁC ĐỊNH BỆNH NHÂN CÓ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM KHÔNG TRIỆU CHỨNG VÀ CÓ TRIỆU CHỨNG TRONG VÒNG 15 PHÚT.

Trong các điều kiện được kiểm soát, mẫu mũi do chính bệnh nhân lấy sẽ thân thiện với bệnh nhân và giảm nguy cơ tiếp xúc với nhân viên y tế. Chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp.

Xét nghiệm nhanh hiệu suất cao này cho phép bắt đầu điều trị nhanh chóng và có thể có các biện pháp cách ly để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.

Một phương pháp dễ sử dụng để kiểm tra quy mô lớn có thể được sử dụng trong nhiều môi trường giúp kiểm soát sự lây lan của vi rút.

ƯU ĐIỂM

 • Nhanh chóng xác định các tác nhân lây nhiễm tiềm ẩn
 • Có kết quả sau 15 phút
 • Khả năng sử dụng rộng rãi trong các điểm điều trị khác nhau
 • Có thể được sử dụng trong nhiều môi trường ngoài phòng thí nghiệm
 • Không cần dụng cụ
 • Một ống kín và một que lấy mẫu có thể vỡ giúp giảm thiểu sự phơi nhiễm của con người
 • Ống lấy mẫu được đóng hoàn toàn để thải bỏ

1 HỘP SẢN PHẨM BAO GỒM:

 • 25 Thiết bị xét nghiệm kèm gói hút ẩm được đóng gói trong túi giấy bạc riêng 
 • 25 Tăm bông mũi họng tiệt trùng để lấy mẫu 
 • 25 ống chiết 25 nắp đậy ống chiết 
 • Dung dịch đệm (1 x9 ml/chai) – Dung dịch đệm giúp bất hoặc virus trong vòng 10 phút (hạn chế sự lây lan cho Kỹ thuật viên lấy mẫu và lây lan ra môi trường xung quanh)
 • 1 tăm bông chứng dương ( dùng cho nội kiểm)
 • 1 tăm bông chứng âm ( dùng cho nội kiểm)
 • 1 giá đỡ ống 
 • 1 Hướng dẫn tham khảo nhanh (Mũi họng) 
 • 1 Hướng dẫn sử dụng  trong của sổ kết quả trước khi áp dụng mẫu bệnh phẩm. Cần xuất hiện vạch đối chứng nhìn thấy được để biết kết quả xét nghiệm là hợp lệ.